Giải pháp PTN
Sơ đồ cấp nguồn và backup nguồn cho hệ thống camera

Sơ đồ cấp nguồn và backup nguồn cho hệ thống camera

Sơ đồ cấp nguồn và backup nguồn cho hệ thống camera
Sơ đồ tryền Camera analog qua cáp xoắn đôi UTP từ 1m - 250m

Sơ đồ tryền Camera analog qua cáp xoắn đôi UTP từ 1m - 250m

Sơ đồ tryền Camera analog qua cáp xoắn đôi UTP từ 1m - 250m
Sơ đồ tryền Camera analog qua cáp xoắn đôi UTP từ 200m- 600m ( có cắm nguồn )

Sơ đồ tryền Camera analog qua cáp xoắn đôi UTP từ 200m- 600m ( có cắm nguồn )

Sơ đồ tryền Camera analog qua cáp xoắn đôi UTP từ 200m- 600m ( có cắm nguồn )
Sơ đồ tryền Camera analog từ 300m - 20km QUA CÁP QUANG

Sơ đồ tryền Camera analog từ 300m - 20km QUA CÁP QUANG

Sơ đồ tryền Camera analog từ 300m - 20km QUA CÁP QUANG
Giải pháp mở rộng mạng LAN qua CÁP QUANG

Giải pháp mở rộng mạng LAN qua CÁP QUANG

Giải pháp mở rộng mạng LAN qua CÁP QUANG
Giải pháp IP Camera qua cáp quang

Giải pháp IP Camera qua cáp quang

Giải pháp IP Camera qua cáp quang
Sơ đồ kết nối IP camera Puratech

Sơ đồ kết nối IP camera Puratech

Sơ đồ kết nối IP camera Puratech
Total: 16 1 2 3
Tìm kiếm
Hỗ trợ

Mr.Thanh

0905140789

ptntelecom

Ms.Phương

0905165789

ptntelecom_phuong

Ms.Trang

0905708789

Ms.Thủy

0905702789

puratechcctv

Ms.Hằng

0914529428

Kĩ thuật

0918453479

puratechvn